Comments
0

Forskare i fokus

Martina Norling

Språk, läs- och skrivprocessen före det formella läs- och skrivlärandet i olika sociala miljöer. Läs mer »

Månadens förskola

Kyrkans förskola i Danderyd strävar efter att alla möten ska vara fyllda av glädje, värme och trygghet. Varje människa, liten som stor, ska känna sig sedd. Läs mer »

Förskolans pedagogiska rum

Den miljö som förskolan bedriver sin verksamhet påverkar både barn och vuxna på många olika sätt. Men den är också betydelsefull för själva verksamheten, kanske mer än vi ibland tänker på.  Läs mer »

Återbruk och hållbarhet i praktiken

I det här temat hittar du artiklar som ger ökad kunskap och inspiration att arbeta för att främja respekten för vår gemensamma miljö i vardagen. Läs mer »Läs Kia Hammars artikel

Mikael Hellstadius skriver om förskolan, rättigheter och skyldigheter utifrån skollagen. Vad säger skollagen? »

Nina Odegard om återbruk
Norska Nina Odegard är forskare och författare till den uppmärksammade boken «Återbruk som kreativ kraft». Hon brinner verkligen för gjenbruk, som... Läs mer »

Eget bibliotek i förskolans hall
I hallen på Pilekvistens förskola har leriga overaller och stövlar fått sällskap av bokhyllor. Kapprumsbiblioteket inspirerar barn och föräldrar att... Läs mer »

Motoriska utomhuslekar – tips och filmer
Små barn rör sig intensivt under korta stunder, med korta pauser däremellan. Med aktiviteter som läggs upp från detta mönster kan barnen få ut mer... Läs mer »

Magiska trollspön och glittrande stenar
Vardagen på förskolan är full av pinnar som bryts och fickor som är tunga av stenar. Naturens material är en fantastisk resurs i barns lek och... Läs mer »

Laddade förskolerum
Vilken betydelse har rummet för barns samspel, lärande och utveckling, och hur mycket kraft ska vi egentligen lägga på det rumsliga i förskolan?... Läs mer »

Ritprat som stöd i förskolan
Med papper och penna kan man på ett enkelt sätt tydliggöra många olika situationer för ett barn som har stora behov av förberedelser, eller som har... Läs mer »

Väntan i hallen
Vad händer om man tar med sig ett tidtagarur till hallen för att mäta hur länge barnen måste vänta på att få hjälp? Eller när vi vuxna sätter ord på... Läs mer »

Från saga till tonsatt film
Hur kan berättandet få vingar och ta steget in i filmens värld på förskolan? Här är ett exempel på hur barnens berättelser och skapande kan... Läs mer »

2 800 förskolor får mindre barngrupper
Nu fördelar Skolverket statsbidraget för att minska barngruppernas storlek. Sammanlagt 2 800 förskolor kommer till hösten 2016 att kunna minska... Läs mer »

I Halmstad tänker man datalogiskt
Känner du till begreppet datalogiskt tänkande? Om inte, får du veta det här. På förskolorna i Halmstads kommun jobbar man aktivt med det. En dator... Läs mer »

  

Checklistor för inskolningen

Eva Hansson

Hösten känns ännu avlägsen – först vill vi ju ha en lång härlig sommar! Men när det börjar bli dags att planera sensommarens inskolningsarbete, kan det komma väl till pass med checklistor och underlag för diskussion i arbetslaget. Förskolepsykolog Anna Hellberg delar med sig av tips och råd i två nya artiklar. Läs mer »

   Våra experter

Mikael Hellstadius

Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik.   Läs mer »

Hej!Vad gäller egentligen för 6-åringar i förskolan? Mister de sin plats ...
Läs mer »

   Våra experter

Mimmi von Troil

Mimmi von Troil är VD för FSO, Fria förskolor, som är nationell branschorganisation för ...  Läs mer »

Hej Mimmi!Under ett förskolechefsmöte för fristående förskolor kom den ...
Läs mer »

   Våra experter

Hans Persson

Hans Persson studerade vid Lärarhögskolan i Stockholm och blev klar 1975. Sedan dess har han ...  Läs mer »

Hej!Jag försöker arbeta med de mäktiga 5. Skulle vilja hitta någonstans ...
Läs mer »

   Våra experter

Bodil Cronquist

Universitetsadjunkt, ansvarig för montessoriutbildningarna vid Malmö högskola  Läs mer »

Hej! Hur använder montessoripedagogen materialet i arbetet med skapande och lärande?
Läs mer »

   Våra experter

Camilla Björklund

Camilla forskar och undervisar i de yngsta barnens matematiklärande och hur pedagoger i ...  Läs mer »

Hej Camilla!Många barn har svårt med den grundläggande matematiken när de kommer upp i skolan. Vad ...
Läs mer »

   Våra experter

Pia Håland

Utvecklingssekreterare specialiserad på flerspråkighet  Läs mer »

Vi har på vår förskola många barn som är flerspråkiga och där ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Barsotti

Föreläsare och författare och den som på allvar introducerade Reggio Emilia-filosofin i Sverige.  Läs mer »

Varför äter barnen i Reggio Emilia i matsalar utan personal som samtalar med dem? Veli Tuomela ...
Läs mer »

   Våra experter

Fanny Davidsson

Utbildare inom barns rättigheter och konflikthantering.  Läs mer »

Vi skulle gärna vilja arbeta mer aktivt med barns rättigheter i våra barngrupper. Men när man ...
Läs mer »

   Våra experter

Elinor Schad

Förskole- och skolpsykolog  Läs mer »

Min fundering handlar om de små barnens situation. Ibland är de på förskolan ...
Läs mer »

   Våra experter

Hanna Sepp

Universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad  Läs mer »

Hej Hanna! Nu är det dags för höstens föräldramöten o en frågan ...
Läs mer »

   Våra experter

Barbro Bruce

Barbro Bruce är medicine doktor i logopedi - legitimerad logoped och har en tjänst som ...  Läs mer »

Hej Barbro!Vi ska börja arbeta med tecken som stöd på våra förskolor och ...
Läs mer »

   Våra experter

Malou Altergård

Barnbibliotekarie vid Falkenbergs stadsbibliotek, utsedd till Årets barnbibliotekarie 2007.  Läs mer »

HejsanVi ska jobba med vardagsmatematik och vi skulle gärna vilja ha lite tips på bra som vi kan ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Claesson Ahlin

Verksam överläkare inom Barn- och ungdoms- medicin på en öppenvårdsmottagning i Eslöv.  Läs mer »

Hej Anna!Vi har aktiva och rörelseglada barn på vår förskola. De tränar ...
Läs mer »

   Våra experter

Ulla Alexandersson

Ulla Alexandersson är lågstadielärare, speciallärare och specialpedagog samt filosofie ...  Läs mer »

Hej! Vi har en kille på förskolan som är 4 år. Sedan han var liten har vi ...
Läs mer »

   Våra experter

Ingrid Pramling Samuelsson

Landets första professur i pedagogik med inriktning mot förskoledidaktik, vid Lärarhögskolan i ...  Läs mer »

Hej Ingrid! Vad anser du att förskollärarens pedagogiska ledarskap innebär?
Läs mer »

     Visa alla

Läs Marie Arnells artikel

En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att väcka barnens intresse för språket. Inspireras av Carina Fast.

Vägar till skriftspråket »

 
kurs