Comments
0

Forskare i fokus

Leif Marklund

Forskar om IT och lärande, just nu om digital lek.Läs mer »

Månadens förskola

Lustfyllt lärande, samarbete och utomhuspedagogik är grunden för verksamheten på Garvarens förskola i Sattajärvi. Läs mer »

Närmiljön

Utforska geometri i offentliga byggnader, besök lokala företag, utnyttja bibliotek och öppna utemiljöer. I det här temat har vi samlat inspiration för hur ni kan dra mesta möjliga nytta av de resurser som just ni har i närmiljön. Läs mer »

Förskolans pedagogiska rum

Den miljö som förskolan bedriver sin verksamhet påverkar både barn och vuxna på många olika sätt. Men den är också betydelsefull för själva verksamheten, kanske mer än vi ibland tänker på.  Läs mer »Läs Kia Hammars artikel

Mikael Hellstadius skriver om förskolan, rättigheter och skyldigheter utifrån skollagen. Vad säger skollagen? »

Pärlor på tråd
Vad händer om man i stället för att pärla med endast en tråd, använder två, eller till och med tre trådar? Lär dig och barnen några piffiga... Läs mer »

Lådcykeln som verktyg i den pedagogiska verksamheten
Att enkelt ta sig bortom stadens asfalt på upptäcktsfärder, ha tid att samtala och dessutom lära barnen trafikmedvetenhet på köpet. Flera förskolor... Läs mer »

Värdekonflikter del 2: Alla får vara med
Ibland ställs viljan att inte störa barnens lek mot principen att alla ska få vara med. I den här artikelserien diskuteras vardagliga... Läs mer »

Nätbaserad kurs om synnedsättning
”Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning” är en baskurs för dig som arbetar med barn med synnedsättning. Det är en kurs i... Läs mer »

Värdekonflikter del 1: Att följa regler
Vad händer när barnets integritet och självbestämmande krockar med förskolans regler och rutiner? Här diskuteras vardagliga konfliktsituationer... Läs mer »

Nya tips för utemiljön
Kungsholmens öppna utomhusförskola kryllar av barn. Här sprakar det av färg och fantasi. – Välkomna att stjäla idéer och inspireras! uppmanar... Läs mer »

Virtuell verklighet på förskolan
Förskollärare Pia-Maria Berg ser många spännande utvecklingsmöjligheter med den digitala tekniken. Det centrala är pedagogens inställning, anser hon.

Språklig sårbarhet – vad är det?
Som logoped och lärare på speciallärar- och specialpedagogprogrammen har Barbro Bruce föreläst om vad språkstörning är och hur barn med denna... Läs mer »

Ny, viktig skrift om språkstörning
”Arbeta med språkstörning i förskola och skola” heter en ny och matnyttig skrift från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Läs följande... Läs mer »

Forskare i fokus: Leif Marklund
”Forskning mer socialt och roligt än vad jag trodde”. Att som pedagog vara med i den digitala leken, ställa frågor och väcka samtalsämnen som kan... Läs mer »

  

Nytt tema: Utforska närmiljön!

Eva Hansson

Utforska geometri i offentliga byggnader, besök lokala företag, utnyttja bibliotek och öppna utemiljöer. I Förskoleforums nya tema har vi samlat inspiration för hur ni kan dra mesta möjliga nytta av de resurser som just ni har i närmiljön. Läs mer »

   Våra experter

Mikael Hellstadius

Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik.   Läs mer »

Hej! Jag arbetar på ett fristående föräldrakooperativ där vi har ...
Läs mer »

   Våra experter

Mimmi von Troil

Mimmi von Troil är VD för FSO, Fria förskolor, som är nationell branschorganisation för ...  Läs mer »

Hej! Angående belastningsregistret: Föräldrar på föräldrakooperativ ...
Läs mer »

   Våra experter

Hans Persson

Hans Persson studerade vid Lärarhögskolan i Stockholm och blev klar 1975. Sedan dess har han ...  Läs mer »

Hej!Jag försöker arbeta med de mäktiga 5. Skulle vilja hitta någonstans ...
Läs mer »

   Våra experter

Bodil Cronquist

Universitetsadjunkt, ansvarig för montessoriutbildningarna vid Malmö högskola  Läs mer »

Hej! Hur använder montessoripedagogen materialet i arbetet med skapande och lärande?
Läs mer »

   Våra experter

Camilla Björklund

Camilla forskar och undervisar i de yngsta barnens matematiklärande och hur pedagoger i ...  Läs mer »

Hej Camilla!Många barn har svårt med den grundläggande matematiken när de kommer upp i skolan. Vad ...
Läs mer »

   Våra experter

Pia Håland

Utvecklingssekreterare specialiserad på flerspråkighet  Läs mer »

Vi har på vår förskola många barn som är flerspråkiga och där ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Barsotti

Föreläsare och författare och den som på allvar introducerade Reggio Emilia-filosofin i Sverige.  Läs mer »

Varför äter barnen i Reggio Emilia i matsalar utan personal som samtalar med dem? Veli Tuomela ...
Läs mer »

   Våra experter

Fanny Davidsson

Utbildare inom barns rättigheter och konflikthantering.  Läs mer »

Vi skulle gärna vilja arbeta mer aktivt med barns rättigheter i våra barngrupper. Men när man ...
Läs mer »

   Våra experter

Elinor Schad

Förskole- och skolpsykolog  Läs mer »

Hej Elinor!Jag har en fundering kring ett barn som nyligen fyllt 2 år och varit på ...
Läs mer »

   Våra experter

Hanna Sepp

Universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad  Läs mer »

Hej Hanna! Nu är det dags för höstens föräldramöten o en frågan ...
Läs mer »

   Våra experter

Barbro Bruce

Barbro Bruce är medicine doktor i logopedi - legitimerad logoped och har en tjänst som ...  Läs mer »

Hej Barbro!Vi ska börja arbeta med tecken som stöd på våra förskolor och ...
Läs mer »

   Våra experter

Malou Altergård

Barnbibliotekarie vid Falkenbergs stadsbibliotek, utsedd till Årets barnbibliotekarie 2007.  Läs mer »

HejsanVi ska jobba med vardagsmatematik och vi skulle gärna vilja ha lite tips på bra som vi kan ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Claesson Ahlin

Verksam överläkare inom Barn- och ungdoms- medicin på en öppenvårdsmottagning i Eslöv.  Läs mer »

Hej Anna!Vi har aktiva och rörelseglada barn på vår förskola. De tränar ...
Läs mer »

   Våra experter

Ulla Alexandersson

Ulla Alexandersson är lågstadielärare, speciallärare och specialpedagog samt filosofie ...  Läs mer »

Hej! Vi har en kille på förskolan som är 4 år. Sedan han var liten har vi ...
Läs mer »

   Våra experter

Ingrid Pramling Samuelsson

Landets första professur i pedagogik med inriktning mot förskoledidaktik, vid Lärarhögskolan i ...  Läs mer »

Hej Ingrid! Vad anser du att förskollärarens pedagogiska ledarskap innebär?
Läs mer »

     Visa alla

Läs Marie Arnells artikel

En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att väcka barnens intresse för språket. Inspireras av Carina Fast.

Vägar till skriftspråket »

 
kurs