Comments
0

Forskare i fokus

Laila Niklasson

Förskolans roll i det livslånga lärandet och hur personalen arbetar med olika uppföljningssystem. 

Läs mer »

Månadens förskola

”Genom nyfikenhet och arbetsglädje lär vi oss ta ansvar för oss själva och vår miljö.” Det är ledstjärnan på Tyresö Montessoriskola. Läs mer »

Sång och musik

I det här temat hittar du allt från roliga sånger att sjunga till resonemang kring och praktiska tips på hur musiken kan användas i allt från matematik och språk till skapande och motorik! Läs mer »

Barn på flykt

Här hittar du artiklar som rör förskolans svåra men viktiga arbete att möta barn med erfarenheter av flykt. Läs mer »Läs Kia Hammars artikel

Mikael Hellstadius skriver om förskolan, rättigheter och skyldigheter utifrån skollagen. Vad säger skollagen? »

Förskoleföräldrar med psykisk ohälsa
Annemi Skerfving är en av de första i Sverige som uppmärksammat barnen till psykiskt sjuka föräldrar. Länge ägnade sig vuxenpsykiatrin helt och... Läs mer »

Aktivitetsförslag – kläder och väder
Vad är det för väder ute? Är det varmt eller kallt? Soligt, molnigt, blåsigt? Och vad ska man ha på sig? Här hittar du förslag på aktiviteter och... Läs mer »

Från intervjuoffer till intervjuperson – mediehantering vid en kris i förskolan
Var ärlig och rak när krisen väl uppstår. Kommunicera – gå inte och göm dig. Inkludera sociala medier i krisarbetet. Tre råd från Jeanette... Läs mer »

Yoga i förskolan – några andningsövningar
Andas som ett bi, en kanin eller en elefant! Här får du tips om några enkla och roliga andningsövningar som kan användas när barnen verkar spända... Läs mer »

Lek, lärande och bedömning
Det finns en risk att läroplanen tolkas som om leken i sig inte är viktig, vilket kan leda till att den fria leken får ge plats för den mer... Läs mer »

Lärande i, om, för och med naturen
I tidigare publicerad artikelserie här på Förskoleforum närmar vi oss begreppet natursyn och hur vi kan använda oss av det för att tänka kring... Läs mer »

Interkulturell förskollärarutbildning lockar många
På Södertörns högskola i Stockholm är det huggsexa om platserna på förskollärarutbildningen. Den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen med... Läs mer »

Stilla mitt i stormen – yoga med små barn
I förskolan är det ofta lite stormigt. Då behövs det en motvikt till buller, stress och ständiga intryck. Vi behöver helt enkelt lära oss lite... Läs mer »

Synliggör lärandet med Instagram
Mörarps förskola i Helsingborg använder Instagram som en del i att höja den pedagogiska medvetenheten och kvalitén på förskolan. Dokumentation som... Läs mer »

Ta med surfplattan ut!
Surfplattan är inte enbart ett innesittar-verktyg. Ta med den ut! Och låt barnen vara producenter! Denna uppmaning kommer från Anna Stigsdotter –... Läs mer »

  

Montessoriprofil på Månadens förskola

Eva Hansson

Tyresö Montessoriskola består av både förskola och förskoleklass, och har sammanlagt 72 barn. De 12 vuxna som arbetar här har en viktig uppgift: att visa förståelse och respekt för barnen så att de känner sig betydelsefulla, att försöka få alla barn att hitta något intressant att göra och att hålla sig i bakgrunden så att inte barnen störs i sina aktiviteter. Som Månadens förskola här på Förskoleforum berättar de själva om sin verksamhet. Läs mer »

   Våra experter

Mimmi von Troil

Mimmi von Troil är VD för FSO, Fria förskolor, som är nationell branschorganisation för ...  Läs mer »

Hej Mimmi!Under ett förskolechefsmöte för fristående förskolor kom den ...
Läs mer »

   Våra experter

Hans Persson

Hans Persson studerade vid Lärarhögskolan i Stockholm och blev klar 1975. Sedan dess har han ...  Läs mer »

Hej Hans! Vi är en förskola som har bestämt oss för att satsa lite extra ...
Läs mer »

   Våra experter

Christian Eidevald

Lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik vid Stockholms ...  Läs mer »

Hej Christian! Jag undrar om du kan hjälpa mig att reda ut några begrepp. Hur beskriver ...
Läs mer »

   Våra experter

Bodil Cronquist

Universitetsadjunkt, ansvarig för montessoriutbildningarna vid Malmö högskola  Läs mer »

Hej! Vilka frågor kan man förvänta sig att föräldrar ställer och ...
Läs mer »

   Våra experter

Camilla Björklund

Camilla forskar och undervisar i de yngsta barnens matematiklärande och hur pedagoger i ...  Läs mer »

Hej Camilla!Många barn har svårt med den grundläggande matematiken när de kommer upp i skolan. Vad ...
Läs mer »

   Våra experter

Pia Håland

Utvecklingssekreterare specialiserad på flerspråkighet  Läs mer »

Hej! Vi i vår enhet jobbar med kulturell mångfaldsarbete och funderar över ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Barsotti

Föreläsare och författare och den som på allvar introducerade Reggio Emilia-filosofin i Sverige.  Läs mer »

Varför äter barnen i Reggio Emilia i matsalar utan personal som samtalar med dem? Veli Tuomela ...
Läs mer »

   Våra experter

Fanny Davidsson

Utbildare inom barns rättigheter och konflikthantering.  Läs mer »

Vi skulle gärna vilja arbeta mer aktivt med barns rättigheter i våra barngrupper. Men när man ...
Läs mer »

   Våra experter

Elinor Schad

Förskole- och skolpsykolog  Läs mer »

Min fundering handlar om de små barnens situation. Ibland är de på förskolan ...
Läs mer »

   Våra experter

Hanna Sepp

Universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad  Läs mer »

Hej Hanna! Nu är det dags för höstens föräldramöten o en frågan ...
Läs mer »

   Våra experter

Staffan Olsson

Staffan svarar på frågor om yttrandefrihet, tystnads- och anmälningsplikt, t.ex. i frågor som ...  Läs mer »

Hej Staffan!Är barnens scheman och vistelsetider sekretessbelagda eller kan de visas för ...
Läs mer »

   Våra experter

Barbro Bruce

Barbro Bruce är medicine doktor i logopedi - legitimerad logoped och har en tjänst som ...  Läs mer »

Hej! Vi har bestämt oss för att fokusera på läs- och skrivinlärning ...
Läs mer »

   Våra experter

Malou Altergård

Barnbibliotekarie vid Falkenbergs stadsbibliotek, utsedd till Årets barnbibliotekarie 2007.  Läs mer »

HejsanVi ska jobba med vardagsmatematik och vi skulle gärna vilja ha lite tips på bra som vi kan ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Claesson Ahlin

Verksam överläkare inom Barn- och ungdoms- medicin på en öppenvårdsmottagning i Eslöv.  Läs mer »

Hej Anna!Vi har aktiva och rörelseglada barn på vår förskola. De tränar ...
Läs mer »

   Våra experter

Ulla Alexandersson

Ulla Alexandersson är lågstadielärare, speciallärare och specialpedagog samt filosofie ...  Läs mer »

Hej! Vi har en kille på förskolan som är 4 år. Sedan han var liten har vi ...
Läs mer »

   Våra experter

Ingrid Pramling Samuelsson

Landets första professur i pedagogik med inriktning mot förskoledidaktik, vid Lärarhögskolan i ...  Läs mer »

Hej Ingrid! Vad anser du att förskollärarens pedagogiska ledarskap innebär?
Läs mer »

     Visa alla

Läs Marie Arnells artikel

En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att väcka barnens intresse för språket. Inspireras av Carina Fast.

Vägar till skriftspråket »

 
kurs