Comments
0

Forskare i fokus

Elza Dunkels

Maktfrågor och forskning för att göra världen mer rättvis. Barns och ungdomars säkerhet och deras lärande på internet är två grundbultar i hennes forskning. Läs mer »

Månadens förskola

Trygghet, lust och glädje är grunden för arbetet på Södra gårdens förskola i Örebro. Läs mer »

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en viktig pusselbit för att skapa en god kommunikation med föräldrarna. I det här temat hittar du allt från konkreta tips för lyckade utvecklingssamtal till betraktelser över samtalets betydelse i verksamheten.  Läs mer »

Tema: Anknytning

Arbetet med anknytning börjar så snart barnet tagit sina första steg in på förskolan. I det här temat hittar du artiklar om anknytningsteori och hur man praktiskt kan arbeta för att etablera och stärka trygga relationer mellan barn och pedagoger. Läs mer »Läs Kia Hammars artikel

Mikael Hellstadius skriver om förskolan, rättigheter och skyldigheter utifrån skollagen. Vad säger skollagen? »

Natursyn – Hur formar det förskolans verksamhet?
Naturen är ett av de mer komplexa begrepp vi har i vårt språk. Ett begrepp som trots detta är ständigt närvarande i förskolans verksamhet på olika... Läs mer »

”Bra” och ”dåliga” lekar
Pyroman, tjuv eller mördare. Barns lekar innefattar inte sällan obehagligheter. Men enligt Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik och förskollärare,... Läs mer »

Katrineholm satsar på barnens styrkor
I Katrineholm arbetar förskolorna numera enligt John Steinbergs metod med att hitta barnens styrkor, och att lyfta fram dem i utvecklingssamtalen.... Läs mer »

Projekterande arbetssätt på Friarelyckans förskola
På förskolorna i Norra Hisingen pågår ett utvecklingsarbete där barnens inflytande och delaktighet står i centrum. En gemensam grund för alla... Läs mer »

Här lever rolleken!
Hur gör andra förskolor för att uppmuntra till rollek? Vi har pratat med två förskolor där leken står högt upp på prioriteringslistan.

Utvecklande styrkesamtal
Utvecklingssamtalet utgör enligt John Steinberg en fantastisk möjlighet att stärka barnet genom att lyfta fram det positiva i stället för det... Läs mer »

Måla med bollar på tyg
Att rulla bollar i färg på stora tygstycken är en kreativ och spännande teknik där vi använder traditionella material på nya sätt.

Staden som närmiljö
Hur kan vi göra barnen nyfikna på närmiljön? Solgårdens förskola i Borås är grönflaggcertifierad och temat för i år har varit just närmiljön.... Läs mer »

DO:s stödmaterial för arbetet med likabehandlingsplanen
Att ha tillgång till den senaste informationen är viktig, när det handlar om de viktiga frågor som DO arbetar för: likabehandling.

Inspirera till rollek
Bra rollek är inte något som kommer av sig själv – det krävs rätt förutsättningar. Inspiratören Trude Bredeland ger tips och råd.

  

Ny Månadens förskola!

Eva Hansson

Södra gårdens förskola i Örebro har valt att starta en kvalitetsgrupp där två andra förskolor i närområdet ingår. Tillsammans arbetar man aktivt för att höja verksamhetens kvalitet och för att synliggöra kvalitetsarbetet för såväl föräldrar som politiker och kommunanställda. I mars i år fick de motta ett hedersomnämnande av Örebro kommun för detta utvecklings- och kvalitetsarbete. Läs mer »

   Våra experter

Mimmi von Troil

Mimmi von Troil är VD för FSO, Fria förskolor, som är nationell branschorganisation för ...  Läs mer »

Hej Mimmi!Under ett förskolechefsmöte för fristående förskolor kom den ...
Läs mer »

   Våra experter

Hans Persson

Hans Persson studerade vid Lärarhögskolan i Stockholm och blev klar 1975. Sedan dess har han ...  Läs mer »

Hej Hans! Vi är en förskola som har bestämt oss för att satsa lite extra ...
Läs mer »

   Våra experter

Christian Eidevald

Lektor och fil.dr i pedagogik vid Högskolan i Jönköping samt lektor i barn- och ungdomsvetenska ...  Läs mer »

Hej Christian! Föräldrar på vår förskola efterfrågar en skriftlig ...
Läs mer »

   Våra experter

Bodil Cronquist

Universitetsadjunkt, ansvarig för montessoriutbildningarna vid Malmö högskola  Läs mer »

Hej! Vilka frågor kan man förvänta sig att föräldrar ställer och ...
Läs mer »

   Våra experter

Camilla Björklund

Camilla forskar och undervisar i de yngsta barnens matematiklärande och hur pedagoger i ...  Läs mer »

Hej Camilla!Många barn har svårt med den grundläggande matematiken när de kommer upp i skolan. Vad ...
Läs mer »

   Våra experter

Pia Håland

Utvecklingssekreterare specialiserad på flerspråkighet  Läs mer »

Hej! Vi i vår enhet jobbar med kulturell mångfaldsarbete och funderar över ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Barsotti

Föreläsare och författare och den som på allvar introducerade Reggio Emilia-filosofin i Sverige.  Läs mer »

Varför äter barnen i Reggio Emilia i matsalar utan personal som samtalar med dem? Veli Tuomela ...
Läs mer »

   Våra experter

Fanny Davidsson

Utbildare inom barns rättigheter och konflikthantering.  Läs mer »

Vi skulle gärna vilja arbeta mer aktivt med barns rättigheter i våra barngrupper. Men när man ...
Läs mer »

   Våra experter

Elinor Schad

Förskole- och skolpsykolog  Läs mer »

Hej, vi har en 6-åring på vår förskola som har varit hos oss drygt ett ...
Läs mer »

   Våra experter

Hanna Sepp

Universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad  Läs mer »

Hej!Att man inte får servera något med nötter i är välkänt men min undran gäller solrosfrön och ...
Läs mer »

   Våra experter

Staffan Olsson

Staffan svarar på frågor om yttrandefrihet, tystnads- och anmälningsplikt, t.ex. i frågor som ...  Läs mer »

Hej!Min fråga rör sekretess i förskolans samverkan med barnhälsovården. ...
Läs mer »

   Våra experter

Barbro Bruce

Barbro Bruce är medicine doktor i logopedi - legitimerad logoped och har en tjänst som ...  Läs mer »

Vi undrar vad som händer om ett barn inte stimuleras att tugga. Försvinner tuggreflexen ...
Läs mer »

   Våra experter

Malou Altergård

Barnbibliotekarie vid Falkenbergs stadsbibliotek, utsedd till Årets barnbibliotekarie 2007.  Läs mer »

HejsanVi ska jobba med vardagsmatematik och vi skulle gärna vilja ha lite tips på bra som vi kan ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Claesson Ahlin

Verksam överläkare inom Barn- och ungdoms- medicin på en öppenvårdsmottagning i Eslöv.  Läs mer »

Hej Anna!Vi har aktiva och rörelseglada barn på vår förskola. De tränar ...
Läs mer »

   Våra experter

Ulla Alexandersson

Ulla Alexandersson är lågstadielärare, speciallärare och specialpedagog samt filosofie ...  Läs mer »

Hej! Vi har en kille på förskolan som är 4 år. Sedan han var liten har vi ...
Läs mer »

   Våra experter

Ingrid Pramling Samuelsson

Landets första professur i pedagogik med inriktning mot förskoledidaktik, vid Lärarhögskolan i ...  Läs mer »

Hej Ingrid! Vad anser du att förskollärarens pedagogiska ledarskap innebär?
Läs mer »

     Visa alla

Läs Marie Arnells artikel

En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att väcka barnens intresse för språket. Inspireras av Carina Fast.

Vägar till skriftspråket »

 
kurs