Comments
0

Forskare i fokus

Martina Norling

Språk, läs- och skrivprocessen före det formella läs- och skrivlärandet i olika sociala miljöer. Läs mer »

Månadens förskola

Kyrkans förskola i Danderyd strävar efter att alla möten ska vara fyllda av glädje, värme och trygghet. Varje människa, liten som stor, ska känna sig sedd. Läs mer »

Återbruk och hållbarhet i praktiken

I det här temat hittar du artiklar som ger ökad kunskap och inspiration att arbeta för att främja respekten för vår gemensamma miljö i vardagen. Läs mer »

Att arbeta i projekt

Projektinriktat eller tematiskt - dynamiskt och spännande för både barn och pedagoger. Läs mer »Läs Kia Hammars artikel

Mikael Hellstadius skriver om förskolan, rättigheter och skyldigheter utifrån skollagen. Vad säger skollagen? »

Aktivitetsrunda med matematiktema
Gör en runda med stationer med olika aktiviteter med matematisk anknytning. Här finns förslag på tretton olika aktiviteter. Ni väljer själva ut... Läs mer »

Vägledande samspel: Den reglerande dialogen
Som pedagog vill man inte sätta alltför snäva gränser, men å andra sidan inte heller vara alltför tillåtande. Hur hittar man rätt balans? Om det... Läs mer »

Inspirera till musikaliskt skapande!
Med musiken som språk får barn förutsättningar att kommunicera på ett sätt som är lekfullt, kreativt och språkutvecklande. Alexandra Kreus och Johan... Läs mer »

Vägledande samspel: Den meningsskapande dialogen
Barn har ett stort behov av att skapa mening och sammanhang av sina erfarenheter. I den meningsskapande dialogen kan pedagogen vägleda barnet så att... Läs mer »

Ordna ett minilopp – för alla med spring i benen!
Här finns allt som behövs för att ordna ett roligt springlopp på förskolan – tips för planering och genomförande och mallar för nummerlappar,... Läs mer »

Vägledande samspel: Den känslomässiga dialogen
När barnet blir bekräftat, taget på allvar och upplever att det duger som det är utvecklas tilliten både till den egna personen och till andra. Om... Läs mer »

Förskolans språkmiljö
Martina Norling riktar sitt forskningsintresse bland annat mot vilka förutsättningar och lärandeprocesser som erbjuds barn, individuellt och i... Läs mer »

Vägledande samspel: Grunderna i ICDP
Med hjälp av vägledande samspel kan pedagogen utveckla sin lyhördhet och känslighet för barnets behov. I fem artiklar visar Gunilla Niss och... Läs mer »

Fredrik förbättrar arbetsmiljön
Låter namnet Fredrik Sjödin bekant? Han forskar om ljud och annan hälsa i förskolan, i förhoppningen om att det kan leder till förbättringar.... Läs mer »

Kreativitet i förskolan
Är kreativitet en medfödd talang eller något som går att lära sig? Och vilken betydelse har kreativiteten i förskolans vardag? Om det handlar... Läs mer »

  

Kyrkans förskola är Månadens förskola

Eva Hansson

På Kyrkans förskola jobbar man utifrån kristna värderingar. Det märks bland annat genom att man använder Gyllene regeln: gör mot andra som du själv vill bli behandlad. Trots att förskolan finns på tre olika platser i Danderyd, ser man sig som en enda förskola såväl resursmässigt som känslomässigt, och har enligt pedagogerna en härlig sammanhållning. Läs mer »

   Våra experter

Mikael Hellstadius

Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik.   Läs mer »

Hej!Vad gäller egentligen för 6-åringar i förskolan? Mister de sin plats ...
Läs mer »

   Våra experter

Mimmi von Troil

Mimmi von Troil är VD för FSO, Fria förskolor, som är nationell branschorganisation för ...  Läs mer »

Hej Mimmi!Under ett förskolechefsmöte för fristående förskolor kom den ...
Läs mer »

   Våra experter

Hans Persson

Hans Persson studerade vid Lärarhögskolan i Stockholm och blev klar 1975. Sedan dess har han ...  Läs mer »

Hej Hans! Vi är en förskola som har bestämt oss för att satsa lite extra ...
Läs mer »

   Våra experter

Bodil Cronquist

Universitetsadjunkt, ansvarig för montessoriutbildningarna vid Malmö högskola  Läs mer »

Hej! Hur använder montessoripedagogen materialet i arbetet med skapande och lärande?
Läs mer »

   Våra experter

Camilla Björklund

Camilla forskar och undervisar i de yngsta barnens matematiklärande och hur pedagoger i ...  Läs mer »

Hej Camilla!Många barn har svårt med den grundläggande matematiken när de kommer upp i skolan. Vad ...
Läs mer »

   Våra experter

Pia Håland

Utvecklingssekreterare specialiserad på flerspråkighet  Läs mer »

Vi har på vår förskola många barn som är flerspråkiga och där ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Barsotti

Föreläsare och författare och den som på allvar introducerade Reggio Emilia-filosofin i Sverige.  Läs mer »

Varför äter barnen i Reggio Emilia i matsalar utan personal som samtalar med dem? Veli Tuomela ...
Läs mer »

   Våra experter

Fanny Davidsson

Utbildare inom barns rättigheter och konflikthantering.  Läs mer »

Vi skulle gärna vilja arbeta mer aktivt med barns rättigheter i våra barngrupper. Men när man ...
Läs mer »

   Våra experter

Elinor Schad

Förskole- och skolpsykolog  Läs mer »

Min fundering handlar om de små barnens situation. Ibland är de på förskolan ...
Läs mer »

   Våra experter

Hanna Sepp

Universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad  Läs mer »

Hej Hanna! Nu är det dags för höstens föräldramöten o en frågan ...
Läs mer »

   Våra experter

Barbro Bruce

Barbro Bruce är medicine doktor i logopedi - legitimerad logoped och har en tjänst som ...  Läs mer »

Hej Barbro!Vi ska börja arbeta med tecken som stöd på våra förskolor och ...
Läs mer »

   Våra experter

Malou Altergård

Barnbibliotekarie vid Falkenbergs stadsbibliotek, utsedd till Årets barnbibliotekarie 2007.  Läs mer »

HejsanVi ska jobba med vardagsmatematik och vi skulle gärna vilja ha lite tips på bra som vi kan ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Claesson Ahlin

Verksam överläkare inom Barn- och ungdoms- medicin på en öppenvårdsmottagning i Eslöv.  Läs mer »

Hej Anna!Vi har aktiva och rörelseglada barn på vår förskola. De tränar ...
Läs mer »

   Våra experter

Ulla Alexandersson

Ulla Alexandersson är lågstadielärare, speciallärare och specialpedagog samt filosofie ...  Läs mer »

Hej! Vi har en kille på förskolan som är 4 år. Sedan han var liten har vi ...
Läs mer »

   Våra experter

Ingrid Pramling Samuelsson

Landets första professur i pedagogik med inriktning mot förskoledidaktik, vid Lärarhögskolan i ...  Läs mer »

Hej Ingrid! Vad anser du att förskollärarens pedagogiska ledarskap innebär?
Läs mer »

     Visa alla

Läs Marie Arnells artikel

En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att väcka barnens intresse för språket. Inspireras av Carina Fast.

Vägar till skriftspråket »

 
kurs