Comments
0

Forskare i fokus

Katina Thelin

Katina Thelins forskningsintresse rör pedagogers och skolledares sätt att förstå olika aspekter av sitt arbete, samt möjligheten och betydelsen av att lära tillsammans som grund för skolutveckling.Läs mer »

Månadens förskola

”En förskola för alla – vårt gemensamma ansvar” lyder devisen på Norrevångs förskola. Här är sagor i olika former ett viktigt inslag i vardagen, och här får barnen ofta besök av Snick & Snack under olika aktiviteter. Läs mer »

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en viktig pusselbit för att skapa en god kommunikation med föräldrarna. I det här temat hittar du allt från konkreta tips för lyckade utvecklingssamtal till betraktelser över samtalets betydelse i verksamheten.  Läs mer »

Tema: Anknytning

Arbetet med anknytning börjar så snart barnet tagit sina första steg in på förskolan. I det här temat hittar du artiklar om anknytningsteori och hur man praktiskt kan arbeta för att etablera och stärka trygga relationer mellan barn och pedagoger. Läs mer »Läs Kia Hammars artikel

Mikael Hellstadius skriver om förskolan, rättigheter och skyldigheter utifrån skollagen. Vad säger skollagen? »

Ljudens och bokstävernas betydelse
FonoMix Munmetoden har fokus på just munnen och ljuden/fonemen. Den används runt om i Sverige idag i förskolor och grundskolor. Här får du veta mer... Läs mer »

Delaktighet i utvecklingssamtalet – frågor till barn, föräldrar och pedagoger
Här får du konkret handledning i hur du kan undersöka och öka både barns och föräldrars delaktighet i utvecklingssamtalet. Avslutningsvis får du... Läs mer »

Delaktighet i utvecklingssamtalet
Hur kan vi öka barnens och vårdnadshavarnas delaktighet i utvecklingssamtalen? Fanny Davidsson diskuterar frågan utifrån ett barnrättsperspektiv med... Läs mer »

Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
Hur skapar man förutsättningar för bästa tänkbara språkmiljö i en flerspråkig förskola? Det får du hjälp med i boken Språkstimulera och dokumentera... Läs mer »

Systematiskt kvalitetsarbete med barnens lärande i fokus
Hur får barn får bäst förutsättningar att utvecklas och lära sig saker? I en film berättar förskoleavdelningen Viggen i Västra Hisingen hur... Läs mer »

Med sinnena som kompass
Porlande vatten från en lotusblomma, en spännande mörkerkub att kliva in i, en giraff vid namn Raffe samt sand för mjuka små barnahänder att leka i... Läs mer »

Mötet som formar
Här ska vi se på utvecklingssamtalet som ett möte mellan de människor som deltar. Ofta är det en av förskolans medarbetare som möter en eller två... Läs mer »

Fem förmågor för förskolan
Det är möjligt att skapa en röd tråd för lärandet från förskolan och genom hela skolverksamheten. Den röda tråden har jag valt att kalla The Big 5.

Vi leker bok
Hur kan vi stärka barnbokens roll och det läsfrämjande arbetet i förskolan? Förskolläraren Lena Olsson berättar om hur de satsar på rolleken och... Läs mer »

Stor språksatsning hjälper nyanlända barn
I Hultsfred samarbetar alla stadier för att ta emot nyanlända på bästa sätt. Samtliga 400 pedagoger i kommunen utbildas i ett gemensamt språk- och... Läs mer »

  

Ny månadens förskola!

Eva Hansson

Norrevångs förskola ligger i utkanten av Mörrum, ett mindre samhälle omkring en mil från Karlshamn. Här tillbringar 108 barn och 27 pedagoger sina vardagar. Flera pedagoger som tidigare arbetat vid mindre förskolor uppskattar att arbeta på en stor förskola som Norrevång, där det finns många kollegor med mycket samlad kompetens. Läs mer »

   Våra experter

Mimmi von Troil

Mimmi von Troil är VD för FSO, Fria förskolor, som är nationell branschorganisation för ...  Läs mer »

Hej Mimmi!Under ett förskolechefsmöte för fristående förskolor kom den ...
Läs mer »

   Våra experter

Hans Persson

Hans Persson studerade vid Lärarhögskolan i Stockholm och blev klar 1975. Sedan dess har han ...  Läs mer »

Hej Hans! Vi är en förskola som har bestämt oss för att satsa lite extra ...
Läs mer »

   Våra experter

Christian Eidevald

Lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik vid Stockholms ...  Läs mer »

Hej!På vår förskola gjorde förskollärare och barnskötare tidigare ...
Läs mer »

   Våra experter

Bodil Cronquist

Universitetsadjunkt, ansvarig för montessoriutbildningarna vid Malmö högskola  Läs mer »

Hej! Vilka frågor kan man förvänta sig att föräldrar ställer och ...
Läs mer »

   Våra experter

Camilla Björklund

Camilla forskar och undervisar i de yngsta barnens matematiklärande och hur pedagoger i ...  Läs mer »

Hej Camilla!Många barn har svårt med den grundläggande matematiken när de kommer upp i skolan. Vad ...
Läs mer »

   Våra experter

Pia Håland

Utvecklingssekreterare specialiserad på flerspråkighet  Läs mer »

Hej! Vi i vår enhet jobbar med kulturell mångfaldsarbete och funderar över ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Barsotti

Föreläsare och författare och den som på allvar introducerade Reggio Emilia-filosofin i Sverige.  Läs mer »

Varför äter barnen i Reggio Emilia i matsalar utan personal som samtalar med dem? Veli Tuomela ...
Läs mer »

   Våra experter

Fanny Davidsson

Utbildare inom barns rättigheter och konflikthantering.  Läs mer »

Vi skulle gärna vilja arbeta mer aktivt med barns rättigheter i våra barngrupper. Men när man ...
Läs mer »

   Våra experter

Elinor Schad

Förskole- och skolpsykolog  Läs mer »

Min fundering handlar om de små barnens situation. Ibland är de på förskolan ...
Läs mer »

   Våra experter

Hanna Sepp

Universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad  Läs mer »

Hej!Att man inte får servera något med nötter i är välkänt men min undran gäller solrosfrön och ...
Läs mer »

   Våra experter

Staffan Olsson

Staffan svarar på frågor om yttrandefrihet, tystnads- och anmälningsplikt, t.ex. i frågor som ...  Läs mer »

Hej! Vi har ett föräldrapar som är skilda men har delad vårdnad. Den ena ...
Läs mer »

   Våra experter

Barbro Bruce

Barbro Bruce är medicine doktor i logopedi - legitimerad logoped och har en tjänst som ...  Läs mer »

Vi undrar vad som händer om ett barn inte stimuleras att tugga. Försvinner tuggreflexen ...
Läs mer »

   Våra experter

Malou Altergård

Barnbibliotekarie vid Falkenbergs stadsbibliotek, utsedd till Årets barnbibliotekarie 2007.  Läs mer »

HejsanVi ska jobba med vardagsmatematik och vi skulle gärna vilja ha lite tips på bra som vi kan ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Claesson Ahlin

Verksam överläkare inom Barn- och ungdoms- medicin på en öppenvårdsmottagning i Eslöv.  Läs mer »

Hej Anna!Vi har aktiva och rörelseglada barn på vår förskola. De tränar ...
Läs mer »

   Våra experter

Ulla Alexandersson

Ulla Alexandersson är lågstadielärare, speciallärare och specialpedagog samt filosofie ...  Läs mer »

Hej! Vi har en kille på förskolan som är 4 år. Sedan han var liten har vi ...
Läs mer »

   Våra experter

Ingrid Pramling Samuelsson

Landets första professur i pedagogik med inriktning mot förskoledidaktik, vid Lärarhögskolan i ...  Läs mer »

Hej Ingrid! Vad anser du att förskollärarens pedagogiska ledarskap innebär?
Läs mer »

     Visa alla

Läs Marie Arnells artikel

En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att väcka barnens intresse för språket. Inspireras av Carina Fast.

Vägar till skriftspråket »

 
kurs