Comments
0

Forskare i fokus

Maria Hedefalk

Analysstrateg och fil.dr på en avhandling om barns handlingskompetens för hållbar utveckling. Läs mer »

Månadens förskola

Visionen på Gomorronsols förskola i Skellefteå är att se till det kompetenta barnet som kan själv. Pedagogen är medsökare och barnen ska känna sig trygga och ha roligt på förskolan. Läs mer »

IT i förskolan

Datorer och annan digital teknik är idag helt naturlig för barnen i förskolan. Även i förskolans verksamhet använder idag både barn och vuxna den nya tekniken. Läs mer »

Påskaktiviteter!

Det finns många olika sätt att uppmärksamma vårens stora högtid – påsken. Här hittar du ny inspiration och blir påmind om de traditionella upptågen, lekarna och pysslet. Läs mer »

Läs Kia Hammars artikel

Mikael Hellstadius skriver om förskolan, rättigheter och skyldigheter utifrån skollagen. Vad säger skollagen? »

Måla på vått papper och på sockerlösning
Flödig akvarellfärg ger spännande effekter på fuktade papper eller på papper som först strukits med sockerlösning. Här berättar Karin Neuschütz om... Läs mer »

Ett iPad-projekt på förskolan
Hur använder vi på bästa sätt modern teknik för att stimulera ett lustfyllt lärande hos barn och pedagoger? Strängnäs kommun satsade på ett... Läs mer »

Forskare i fokus: Maria Hedefalk
Tidigare forskning visar att barn ofta upplever det som obehagligt att gå emot gruppen, vilket minskar möjligheterna för dem att agera kritiskt. Att... Läs mer »

Ett år i ur och skur
Vilken betydelse har naturkontakt och utevistelse för barn? Hur kan erfarenheterna från I Ur och Skur användas för att ge barn som går i ”vanliga”... Läs mer »

Skräpplockardagarna – nytt material med lekar och värderingsövningar
”Skräpplockardagar med Muminfamiljen” är ett nyframtaget material från Håll Sverige Rent. Hämta lekhäftet här och låta dig inspireras av lekförslag... Läs mer »

Matematikaktiviteter med påsktema
Påsken som tema ger rika möjligheter att utveckla både språk och matematiskt tän­kande. Här får du förslag på aktiviteter för att öva matematiska... Läs mer »

Biblioteket som kommer till förskolan
Barnens bokbuss åker runt till förskolor i Stockholm som har svårt att ta sig till vanliga bibliotek. Finns det många barn med särskilda behov på... Läs mer »

Barnkonsekvensanalys ett krav i nya allmänna råden
Skolverket har tagit fram nya allmänna råd för förskolan. Nytt är bland annat att barnkonsekvensanalys har blivit ett krav, och att riktmärket för... Läs mer »

Rätten att tänka, tycka och tro
I det mångkulturella och mångreligiösa land vi lever i är det viktigt att förskolan reflekterar över barns och föräldrars grundläggande rätt att... Läs mer »

Lärplattan som pedagogiskt verktyg
Monica Niemi använder sig mycket av lärplattor och olika appar i sitt arbete som förskollärare. Hon har till och med skrivit en bok om det. Här... Läs mer »

  

Även hjältar behöver inspiration på vägen

Eva Hansson

Vi vet hur viktigt det är att du som arbetar som lärare i förskolan håller din egen naturliga lust att lära vid liv, att du håller dig à jour med den senaste forskningen, och fyller på med ny kunskap och inspiration ibland. Läs mer »

   Våra experter

Mimmi von Troil

Mimmi von Troil är VD för FSO, Fria förskolor, som är nationell branschorganisation för ...  Läs mer »

Hej! Jag arbetar vid ett föräldrakooperativ. När barnet inte kommer till ...
Läs mer »

   Våra experter

Hans Persson

Hans Persson studerade vid Lärarhögskolan i Stockholm och blev klar 1975. Sedan dess har han ...  Läs mer »

Hej Hans!Vi undrar om du kan hjälpa oss med hur vi ska komma igång med tekniken på ...
Läs mer »

   Våra experter

Christian Eidevald

Lektor och fil.dr i pedagogik vid Högskolan i Jönköping samt lektor i barn- och ungdomsvetenska ...  Läs mer »

Hej! Kan du förklara följande begrepp för mig? 1. Styrning 2. Målstyrning 3. ...
Läs mer »

   Våra experter

Bodil Cronquist

Universitetsadjunkt, ansvarig för montessoriutbildningarna vid Malmö högskola  Läs mer »

Hej! Vilka frågor kan man förvänta sig att föräldrar ställer och ...
Läs mer »

   Våra experter

Camilla Björklund

Camilla forskar och undervisar i de yngsta barnens matematiklärande och hur pedagoger i ...  Läs mer »

Hej Camilla!Många barn har svårt med den grundläggande matematiken när de kommer upp i skolan. Vad ...
Läs mer »

   Våra experter

Pia Håland

Utvecklingssekreterare specialiserad på flerspråkighet  Läs mer »

Vi väntar på det nyreviderade materialet om flerspråkighet i förskolan. ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Barsotti

Föreläsare och författare och den som på allvar introducerade Reggio Emilia-filosofin i Sverige.  Läs mer »

Varför äter barnen i Reggio Emilia i matsalar utan personal som samtalar med dem? Veli Tuomela ...
Läs mer »

   Våra experter

Fanny Davidsson

Utbildare inom barns rättigheter och konflikthantering.  Läs mer »

Vi skulle gärna vilja arbeta mer aktivt med barns rättigheter i våra barngrupper. Men när man ...
Läs mer »

   Våra experter

Elinor Schad

Förskole- och skolpsykolog  Läs mer »

Hej! Ska man arbeta på samma förskola som ens eget barn går på? Tar barnet ...
Läs mer »

   Våra experter

Hanna Sepp

Universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad  Läs mer »

Hej!Att man inte får servera något med nötter i är välkänt men min undran gäller solrosfrön och ...
Läs mer »

   Våra experter

Staffan Olsson

Staffan svarar på frågor om yttrandefrihet, tystnads- och anmälningsplikt, t.ex. i frågor som ...  Läs mer »

Hej!Jag undrar om föräldrar har rätt att avbryta ett påbörjat arbete med ...
Läs mer »

   Våra experter

Barbro Bruce

Barbro Bruce är medicine doktor i logopedi - legitimerad logoped och har en tjänst som ...  Läs mer »

Hej! Jag läser mycket om vikten av att flerspråkiga barn ska prata på sitt ...
Läs mer »

   Våra experter

Malou Altergård

Barnbibliotekarie vid Falkenbergs stadsbibliotek, utsedd till Årets barnbibliotekarie 2007.  Läs mer »

HejsanVi ska jobba med vardagsmatematik och vi skulle gärna vilja ha lite tips på bra som vi kan ...
Läs mer »

   Våra experter

Anna Claesson Ahlin

Verksam överläkare inom Barn- och ungdoms- medicin på en öppenvårdsmottagning i Eslöv.  Läs mer »

Hej! Finns det någon forskning som visar på att man inte ska väcka barnen efter ...
Läs mer »

   Våra experter

Ulla Alexandersson

Ulla Alexandersson är lågstadielärare, speciallärare och specialpedagog samt filosofie ...  Läs mer »

Hej!På vår förskola för barn med flerfunktionshinder har vi nu ett barn med personlig assistent. ...
Läs mer »

   Våra experter

Ingrid Pramling Samuelsson

Landets första professur i pedagogik med inriktning mot förskoledidaktik, vid Lärarhögskolan i ...  Läs mer »

I dag har vi tre avdelningar, 2 st 3–5-avdelningar, 1 st 1–3-avdelning. Nu vill ...
Läs mer »

     Visa alla

Läs Marie Arnells artikel

Kemi, fysik och biologi - hur kan man arbeta med det i förskolan? Inspireras av Susie Broquist Lundegård!

Naturvetenskap i förskolan »