Comments
0

Björnligan är en liten förskola i Svensköp, en liten by belägen mitt i Skåne, i Hörby kommun. Förskolan är en del av en levande landsbygd med skogen som närmaste granne. Förskolan ligger i direkt anslutning till skolan och här känner och värnar vi alla om varandra.

Förskolans barn är uppdelade i tre grupper:

 • Björnidet (1–2-åringar)
 • Björnberget (2–4-åringar)
 • Björngrottan (4–5-åringar)

Uterum med många möjligheter

Björnligan har även tillsammans med föräldrarna byggt ett uterum i närheten av förskolan. Där vistas vi med de äldsta barnen en dag i veckan och lagar vår lunch över öppen eld. Uterummet används ibland även vid olika familjeträffar under året.

Grön Flagg

Björnligan är första förskolan i Hörby kommun som blivit miljöcertifierad genom Håll Sverige Rents miljöarbete Grön Flagg, vilket vi arbetat med sedan 2008. Detta är ett inspirerande och roligt temaarbete. Ämnet lägger grunden för en förståelse för vår egen delaktighet i kretsloppet och utmanar både stora och små att fundera vidare kring olika fenomen.

Grön Flagg är lätt att koppla till läroplanens mål och riktlinjer och bygger på demokrati, inflytande och delaktighet för både barn, personal och föräldrar. Tack vare vårt intresse för miljöarbete fick vi 2008 Hörby kommuns miljöstipendium, vilket vi använde till att vidareutveckla vårt uterum.

De teman vi har arbetat med är:

 • Livsstil & hälsa
 • Närmiljö
 • Vattenresurser

Nästa tema kommer att bli Klimat & energi, ett tema som har följande mål:

 • lära oss mer om kroppens energi
 • få förståelse om klimatets skiftningar under året
 • undersöka hur vi kan hushålla med energin
 • experimentera kring hur sol-, vind- och vattenkraft fungerar
 • ta reda på mer kring hur klimatet var på dinosauriernas tid på jorden.

Genom barnens och personalens gemensamma funderingar och kunskaper kommer vi att planera och utforma olika upplevelser för att nå målen. Detta är ett spännande utvecklingsarbete som alla är delaktiga i.

Fixardag med föräldrarna

Vi är måna om att föräldrarna känner sig delaktiga i verksamheten och erbjuder därför olika tillfällen till samråd under året. Den dagliga kontakten är oerhört viktig för ett fungerande samarbete mellan personal och föräldrar, men även tillfällen då föräldrar kan träffa varandra och diskutera olika frågor är viktiga för förskolans utveckling och kvalitet.

Känner föräldrarna sig trygga med oss och har förtroende för verksamhetens utformning, smittar detta av sig på deras barn och vi får möjlighet att lyckas med vår målsättning – att vara en rolig och trygg förskola!

En aktivitet tillsammans med föräldrarna som brukar vara extra uppskattad är vår årliga fixardag. Först planerar vi på förskolan och arbetar tillsammans med barnen fram en ”önskelista” om vilka förbättringar vi behöver göra på uteplatsen eller i uterummet, för att sedan bjuda in föräldrarna en lördag under våren då det brukar vara en fantastisk uppslutning.

Föräldrarna tar sig tid på helgen, kommer med egna förslag och idéer, låter fantasin flöda och vid vår senaste fixardag i april månad blev det alltifrån jättestaffli, vattenberg, kökshörna och teknikhörna till cykelrenovering!

Det var en fröjd att se barnens lysande ögon på måndagen då de kom och fick se allt som deras föräldrar hade hjälpt till med att fixa under helgen. Det är en glädje att ha positiva och hjälpsamma föräldrar som utgår från att vi vill deras barns bästa i alla lägen!

Förskolan: Björnligans förskola
Svensköp
Antal avdelningar: 2
Antal barn: 32
Antal personal: 6
Kommunal/privat: Kommunal
Förskolan har funnits sedan: 1991
Adress: Kilhult 6210
Kontaktperson: Jessica Rosberg
Visionen
Vår målsättning är att Björnligan ska vara en rolig och trygg förskola och vår profil har en hälsofrämjande och miljömedveten inriktning. Vår vision är att våra barn ska växa upp till trygga och ansvarstagande individer som värnar om miljön vilket är förutsättningen för en hållbar utveckling.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008