Comments
0

Ängens förskola ligger i Hörby kommun i ett skolområde nära till naturen. Runt knuten finns ett naturreservat med både skog och vatten. Byggnaden har varit skollokaler men anpassas sakta men säkert till förskola.

Lokalerna i byggnaden är stora och ljusa. Gården är också stor med både backar och plana ytor.

Långfrukost varje dag

Vår långfrukost, varje dag mellan 7.30 och 8.30, har blivit en succé. Barnen äter i lugn och ro och när de är hungriga och föräldrarna känner ingen stress att hinna till ett visst frukostklockslag.

Storarbetslag ger många fördelar

Vi arbetar åldersintegrerat 1–6. Vi tycker att storarbetslag är en arbetsform som gynnar verksamheten i mångt och mycket. Barnen lär känna all personal och vi behöver inte anlita så mycket vikarier eftersom bemanningen är som tätast när barnantalet är som högst under dagen.

Storarbetslag och avdelningslöst innebär också att gruppen är densamma under en längre period. Fördelen är att barnen inte behöver flytta till en annan avdelning vid en viss ålder eller årstid. Alla åldrar har något att tillföra varandra. Ytterligare en fördel är att syskon har möjlighet att vara på samma avdelning.

Tid för reflektion och fortbildning

Arbetssättet möjliggör också att vi kan ha 6 timmars ”barnfri” tid per heltidsanställd och vecka. Detta är tid som ligger utanför schemat. Den används bl.a. till att reflektera över verksamheten, dels enskilt, dels tillsammans med någon kollega. Den används också till att läsa litteratur, just nu läser vi t.ex. in oss på områden som rör barns inflytande och lyssnandets pedagogik. Ytterligare ett användningsområde för den barnfria tiden är s.k. teammöten där arbetslaget har en och en halv timmes reflektion tillsammans kring barnen och verksamheten.

Inga onödiga nej-svar

Fokus på barns inflytande har alltid varit ett aktuellt ämne på Ängen. Vi har ständigt pratat om hur vi ska ge barnen inflytande under sin dag. Nu är ett av Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål just barns inflytande, och vi fortsätter vårt arbete med att möjliggöra och skapa ett reellt inflytande för barnen. Vi säger ja till barns tankar och idéer och ser till att det finns förutsättningar för deras kreativitet. Inga onödiga nej-svar!

Metagogen – ledare och utvecklingsansvarig

I Hörby kommun har varje förskola en ”halv” ledningsfunktion som kallas metagog. Metagogen är arbetsledare, utvecklingsansvarig, samordnare och förste vikarie på sin enhet. Den stora biten i metagoguppdraget är att samordna dagen. Det positiva med metagogens tjänst är bl.a. att det finns ett nära ledarskap på varje förskola.

Förskolan: Ängens förskola
Hörby
Antal avdelningar: I teorin 5 avdelningar, i praktiken 2
Antal barn: Sammanlagt drygt 90 barn
Antal personal: 15
Kommunal/privat: Kommunal
Förskolan har funnits sedan: 2006
Adress: Ystadvägen 4
Kontaktperson: Mona Karlsson
Visionen
Ängens vision är att se till att det alltid och överallt finns en närvarande och härvarande vuxen. Vi vill skapa förutsättningar för reellt inflytande för barnen. Vi strävar efter så få klockstyrda och vuxenstyrda aktiviteter som möjligt under dagen, och ser hellre ett undantag än en regel.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008